REALIZOVANÉ PROJEKTY

 • FÚZIA DVOCH VÝROBNÝCH A JEDNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
  (kompletný manažment transakcie v mene klienta)
 • PREDAJ VÝROBNEJ SPOLOČNOSTI ZAHRANIČNÉMU INVESTOROVI
  (asistencia pri transakcii)
 • PREDAJ SPOLOČNOSTI Z OBLASTI ENERGO INVESTOROVI S DOMINANTNÝM POSTAVENÍM NA TRHU
  (komplexná asistencia pri transakcii)
 • PREDAJ PRIEMYSELNÉHO AREÁLU NA STREDNOM SLOVENSKU
 • SPRÁVA REGISTROVANÉHO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  (komplexná administrácia správy duševného vlastníctva, zastupovanie klienta v komunikácii s patentovým zástupcom, aktívne uplatňovanie práv k duševnému vlastníctvu)
 • KOMPLETNÝ MANAŽMENT SÚDNYCH SPOROV KLIENTA
  (evidencia, komunikácia s klientom a právnymi zástupcami, hľadanie a sumarizácia dôkazov, stanovenie stratégie, mimosúdne dohody)
 • SÚKROMNÁ EMISIA DLHOPISOV
  (kompletný manažment vydania emisie od business modelu po vydanie emisie a predaj)