NAŠE SLUŽBY

WEALTH
MANAGEMENT
 • Správa majetkového portfólia
 • Poskytovanie podpory pri správe majetku
 • Správa duševného vlastníctva
 • Komplexné poradenstvo pri správe majetku
 • Korporátne poradenstvo
 • Služby spojené s ukončením podnikania
TRANSAKCIE A
LEAD ADVISORY
 • Akvizície
 • Predaj alebo prevzatie spoločnosti
 • Fúzie
 • Podpora pri realizácii transakcie
 • Podpora alebo zastupovanie pri negociácii
 • Podpora po uzatvorení obchodu
 • Emisia dlhopisov
PROJEKTY

 • Komplexné poradenstvo pri realizácii projektu
 • Projektový manažment
 • Interim manažment